top of page
Bærekraft

Vi er stolte av å kunngjøre at vår bedrift har oppnådd Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Dette betyr at vi aktivt arbeider for å redusere vårt miljøavtrykk og drive virksomheten på en bærekraftig måte. Som Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift forplikter vi oss til å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner, redusere energiforbruket, begrense avfall og ta i bruk grønne arbeidsmetoder.

 

Denne sertifiseringen bekrefter vårt engasjement for et mer bærekraftig næringsliv og vår vilje til å bidra til en sunnere og renere fremtid for vårt samfunn. Takk for støtten mens vi fortsetter å arbeide for en bedre verden.

IMG_0577.JPG
Miljøpolicy

Jar Anlegg AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.

• å skre et godt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.

• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.

• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer

• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

For årlige mål og resultater viser vi til våre Klima- og miljørapporter i Miljøfyrtårn.

bottom of page