top of page
Våre prosjekter
Solenga boligfelt Vei og VA

Oppstart 2019. Vei, vann og avløp overlevet til kommunen 2020

390 m VA, 100 m infiltrasjonsgrøfter, kummer og sandfang

2 stykk Overvannsmagasiner

325 m med vei og 300 m gangsti

Solenga boligfelt grunnarbeid

13 stykk eneboliger

5 stykk firemannsboliger

31 leiligheter/hus i rekke

Bentsrudveien 5

Grunnarbeid for Industribygg på ca 3000 Kvm

Cirka 1700 Kvm asfalterte flater

Alt utomhusarbeid og VA

Bentsrudveien 11

Grunnarbeid for nytt tilbygg på 1700 Kvm

Cirka 3250m2 asfalterte flater med alt utomhusarbeid

Omlegging 110 m med 225 vannledning for Holmestrand

Kommune

Kiwi Holmestrand
 

Grunnarbied for tilbygg på ca 550 m2

 

Grunnarbeid for parkering

 

Omlegging av Va inn til eksisterende bygg Ned

 

setting av Overvanns magasin Alt av Utomhus

bottom of page